หน้าหลัก 5 EGG POS Application 5 เข้าสู่ระบบและออกจากระบบ (Log In & Log Out)

เข้าสู่ระบบและออกจากระบบ (Log In & Log Out)

17 พ.ค. 2021

 

 

การเข้าสู่ระบบในส่วน เจ้าของร้าน

 

1. เลือกในส่วน “เจ้าของร้าน” ระบุเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าของร้านที่ได้ทำการลงทะเบียนเอาไว้

 

2. ระบบจะส่ง SMS ไปยังเบอร์ที่ได้ทำการลงทะเบียนเอาไว้ ให้นำรหัส OTP 6 หลัก มาใส่เพื่อเข้าสู่ระบบ จากนั้นกดปุ่ม “ยืนยัน”

   3. เสร็จสิ้นขั้นตอนการ เข้าสู่ระบบ ในส่วนของเจ้าของร้าน

   

  การเข้าสู่ระบบในส่วน พนักงาน

   

   

  1. เลือกในส่วนของ “พนักงาน” ใส่ชื่อบัญชีผู้ใช้งาน และรหัสผ่านที่ได้ทำการตั้งค่าเอาไว้ กดปุ่มเข้าสู่ระบบ หากต้องการให้จดจำชื่อผู้ใช้ / Remember me ใช้ในกรณีที่ต้องการจำชื่อบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่าน ให้กดปุ่มในกรอบสี่เหลี่ยม

    2. เสร็จสิ้นขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ ในส่วนของ พนักงาน

    

   ขั้นตอนการออกจากระบบ EGG POS

    

     1. เลือกในส่วนของ “ตั้งค่า”

     

      2. กดปุ่มออกจากระบบ

      

     3. ระบบจะแสดงการยืนยันออกจากระบบ ให้กดปุ่ม “ยืนยัน” เสร็จสิ้นขั้นตอนการออกจากระบบ

      

     บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?