หน้าหลัก 5 EGG POS Application 5 ขายสินค้า (Sale & Order)

ขายสินค้า (Sale & Order)

17 พ.ค. 2021

การใช้งานการขายสินค้าและชำระเงิน

 

  1. เลือกสินค้าที่ต้องการจำหน่าย และ กดปุ่มชำระเงิน

 

  1. ระบบจะแสดงราคาสินค้าที่จะจำหน่าย ใส่ข้อมูลรายละเอียดการชำระเงินให้ครบถ้วน จากนั้นกดปุ่ม ยืนยันการชำระเงิน

  1. เสร็จสิ้นขั้นตอนการชำระเงิน

 

การยกเลิกบิล

 

  1. หากต้องการยกเลิกบิล ให้กดปุ่ม ยกเลิกบิลที่มุมขวาบน

 

  1. ระบบจะแสดงข้อความการยืนยันยกเลิกบิล ให้กดปุ่ม “ยืนยัน”

  1. รายการสินค้าที่ทำการยกเลิก จะหายไป “เสร็จสิ้นขั้นตอนการยกเลิกบิล”

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?