หน้าหลัก 5 EGG POS Application 5 พักบิล (Hold Bill)

พักบิล (Hold Bill)

23 เม.ย. 2021

ฟีเจอร์ พักบิล ทานที่ร้าน

 

 

1. ฟีเจอร์บิล ใช้สำหรับ การตรวจสอบบิล การพักบิล , ทานที่ร้าน เพื่อให้ง่ายต่อการรันออเดอร์ หรือรันคิวโดยที่ยังค้างออเดอร์ไว้เพื่อลูกค้าท่านอื่น
และลูกค้าเดิมยังไม่ได้ทำการชำระเงิน

2. เมื่อทำการเพิ่มสินค้าในออเดอร์ แต่ยังไม่ต้องการชำระเงิน ให้กดปุ่ม บันทึกบิล

 


3. เลือกพักบิล
โดยเลขที่บิลจะสอดคล้องกับออเดอร์ที่ทำรายการ กดปุ่มยืนยัน เสร็จสิ้นขั้นตอนการพักบิล

 

ทานที่ร้าน

 

1. หากต้องการบันทึกบิลในกรณีที่ลูกค้าสั่งอาหารและนั่งรับประทานอาหาร และยังไม่ต้องการชำระเงิน
ให้กดปุ่ม บันทึกบิล 

 

2.ให้ทำการกดเลือก ทานที่ร้าน โดยเลขที่บิลจะสอดคล้องกับออเดอร์ ที่ทำรายการ กดปุ่มยืนยัน

3. หากต้องการบันทึกบิลในกรณีที่ลูกค้าสั่งและนั่งรับประทานอาหาร
สามารถระบุชื่อลูกค้า หรือข้อมูลรายละเอียดที่ต้องการบันทึกได้

4. ทางร้านสามารถกดค้นหาข้อมูลหรือชื่อที่ได้ทำการบันทึกไว้ เพื่อทำรายการเพิ่มเติม

หรือเพิ่มสินค้าของลูกค้าในบิลก่อนหน้านี้ได้

 

ฟีเจอร์ บิล

 


1. ฟีเจอร์บิล ใช้สำหรับดูข้อมูลในรายละเอียดของบิล ให้ทำการกดปุ่มบิล

2. หากมีรายการที่ร้านค้าได้ทำการพักบิลเอาไว้ จะแสดงหมายเลขบิล หรือ ชื่อบิลที่ได้ทำการพักเอาไว้

 


3.หากมีรายการที่ร้านค้าได้ทำการพักบิล โดยเลือกทานที่ร้าน จะแสดงหมายเลยบิล หรือ ชื่อบิลที่ได้ทำการพักเอาไว้

 

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?