หน้าหลัก 5 EGG POS Application 5 รายงานการขาย (Report and Dashboard)

รายงานการขาย (Report and Dashboard)

11 พ.ค. 2021

แดชบอร์ด

 

1. เลือกเมนู รายงายการขาย


2. เลือกเมนู แดชบอร์ด ที่ท้างซ้ายมือ
3. และกดเข้าตรง วันที่ เพื่อเลือกวันที่ต้องการดูแดชบอร์ด

4. เลือก วันที่ ที่ต้องการจะดูแดชบอร์ด
5. เมื่อเลือกเสร็จแล้วให้กดปุ่ม ยืนยัน

 

สรุปรายงานการขาย

 


1. เลือก สรุปรายงาน และจะพบกับสถิติในการขายสินค้าแต่ละวัน
2. และกดเข้าตรง วันที่ เพื่อเลือกวันที่ต้องการดูการสรุปรายงาน


3. เลือก วันที่ ที่ต้องการจะดูการสรุปรายงาน
4. เมื่อเลือกเสร็จแล้วให้กดปุ่ม ยืนยัน

รายงานการขาย

 


1. เลือก รายการขาย จะพบกับ ชื่อสินค้า จำนวนสินค้าที่ได้ทำการขาย และ อื่นๆ
2. และกดเข้าตรง วันที่ เพื่อเลือกวันที่ต้องการดูรายการขาย


3. เลือก วันที่ ที่ต้องการจะดูรายการขาย
4. เมื่อเลือกเสร็จแล้วให้กดปุ่ม ยืนยัน

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?