หน้าหลัก 5 EGG POS Application 5 ลงเวลาทำงาน (Clock in & Clock out)

ลงเวลาทำงาน (Clock in & Clock out)

23 เม.ย. 2021

การลงเวลาเข้างาน

 

  1. เลือกลงเวลาทำงาน ที่มุมขวามือด้านบนของหน้าจอ

  2. เลือกรายชื่อที่ต้องการ ลงเวลาเข้าทำงาน

   

    3. ใส่รหัสผ่าน 4 หลัก เพื่อยืนยันตัวตนของพนักงาน เสร็จสิ้นขั้นตอนการ “ลงเวลาทำงาน”

    

   การลงเวลาออกงาน

    

    
   1. เลือกลงเวลาทำงาน ที่มุมขวามือด้านบนของจอ

   2. เลือกรายชื่อของพนักงานที่ต้องการ ลงเวลาออกงาน

    

   3. ระบบจะแสดงระยะเวลาการเข้าทำงานของพนักงานตั้งแต่ลงเวลาเข้างาน ให้กดปุ่ม ลงเวลาออกงาน

   4. ใส่รหัสผ่าน 4 หลัก เพื่อยืนยันตัวตนของพนักงาน ในการลงเวลาออกงาน

    5. เสร็จสิ้นขั้นตอนการลงเวลาออกงาน ของพนักงาน

    บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?