หน้าหลัก 5 EGG POS Application 5 จัดการสมาชิก (Member Management)

จัดการสมาชิก (Member Management)

23 เม.ย. 2021

รายชื่อสมาชิก

 

1. เลือกฟีเจอร์ สมาชิก เพื่อทำการใช้งานตรวจสอบ รายชื่อสมาชิก และ ประวัติสินเชื่อ

  2. เลือกรายชื่อสมาชิก หากต้องการค้นหาชื่อสมาชิก กดค้นหาจากชื่อ หรือเบอร์โทรศัพท์
  หากต้องการเพิ่มรายชื่อสมาชิกใหม่ กดปุ่ม + เพื่อทำการเพิ่มรายชื่อ


  3.  ระบุข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกให้ครบทุกช่องที่มีเครื่องหมาย * และ กดปุ่มบันทึก

  4. หากต้องการเปิดใช้งานระบบ วงเงินสินเชื่อ ให้ทำการเลื่อนปุ่ม เพื่อทำการเปิดใช้งาน
  และทำการระบุวงเงินเริ่มต้นสินเชื่อ กดปุ่มบันทึก

  5. เสร็จสิ้นขั้นตอนการเพิ่มรายชื่อสมาชิก และ ระบบวงเงินสินเชื่อ

  ประวัติสินเชื่อ

   

    1. เลือกในส่วนของประวัติสินเชื่อ จะพบกับประวัติการทำรายการ ของลูกค้าที่ได้ทำการเปิดวงเงินสินเชื่อ
   และจะแสดงผลถึง วันที่ เวลา รายการ และรายละเอียด

   2. โดยในประวัติสินเชื่อเราสามารถเลือกวันเวลาที่ต้องการดูข้อมูล

   หรือเลือกรายการต่าง ๆ เพื่อทำให้ง่ายต่อการค้นหาข้อมูลที่เคยมีการบันทึก

   การชำระสินเชื่อ

    

   1. เลือกในส่วนรายชื่อสมาชิก และ ทำการค้นหาชื่อสมาชิก ที่ต้องการชำระหนี้ ให้กดปุ่มชำระหนี้

    2. เลือกรายละเอียดการชำระสินเชื่อ เช่น เต็มจำนวน หรือ ระบุจำนวนที่ลูกค้าต้องการชำระ กดปุ่มยืนยัน

     
    3. เสร็จสิ้นการชำระสินเชื่อของลูกค้า ให้ทำการกดปุ่ม ยืนยันเพื่อทำการปิดหน้าต่างการแสดงผล

     

    บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?