หน้าหลัก 5 EGG POS Application 5 จัดการสินค้า (Product Management)

จัดการสินค้า (Product Management)

17 พ.ค. 2021

 

การจัดรายการสินค้า

 

 1. เลือกเมนู จัดการสินค้า

 

 1. เลือกรายการสินค้าที่ด้านซ้าย 
  2.1 และทำการกดปุ่ม + เพื่อทำการเพิ่มรายการสินค้า

 1. ทำการเพิ่มรูปสินค้า โดยกดปุ่ม เพิ่มรูปภาพ

 

 1. เลือกรูปสินค้าที่เราได้ทำการบันทึกไว้ หรือสามารถถ่ายรูปสินค้าได้

 1. ปรับขนาดรูปให้ตรงตามที่ต้องการ ทำการกดปุ่ม “ยืนยัน”

 

 1. ใส่ชื่อสินค้าที่ต้องการระบุ เลือก หมวดหมู่สินค้าที่ต้องการ (สามารถดูขั้นตอนการสร้างหมวดหมู่ในหัวข้อถัดไป)  จากนั้นกดปุ่ม บันทึก

 1. เสร็จสิ้นขั้นตอน การจัดรายการสินค้า

 

การจัดรายการหมวดหมู่สินค้า

 

 1. เลือกเมนู จัดการสินค้า

 

 1. เลือกรายการหมวดหมู่ที่ด้านซ้าย  ทำการกดปุ่ม + เพื่อทำการเพิ่มรายหมวดหมู่สินค้า

 

 1. สามารถเพิ่มรูปที่ต้องการได้ โดยกดปุ่มกล้อง (ขั้นตอนจะเหมือนกับการเพิ่มสินค้า) ให้ทำการใส่ชื่อหมวดหมู่ ทำการเลือกสินค้าในหมวดหมู่

 

 1. เลือกรายการสินค้าที่ด้านซ้ายมือ เพื่อจะนำสินค้ามาใส่ในหมวดหมู่ เสร็จสิ้นกด “บันทึก” 

 

 1. เสร็จสิ้นขั้นตอนการสร้างหมวดหมู่

 

การจัดรายการเมนูเสริม

 

 1. เลือกเมนู จัดการสินค้า

 

 1. เลือกรายการเมนูเสริมที่ด้านซ้าย  ทำการกดปุ่ม + เพื่อทำการเพิ่มรายการเมนูเสริม

 

 1. ทำการใส่ชื่อหมวดหมู่ เมนูเสริม ใส่ข้อมูลที่ต้องการให้ครบถ้วน ทำการกดปุ่มบันทึก

 

 1. เลือกรายการสินค้าที่ด้านซ้าย เพื่อทำการเพิ่มรายการเมนูเสริม

 

 1. เลือกรายการที่ต้องการเพิ่ม เมนูเสริม เช่น กาแฟ

 

 1. เลือกรายการเมนูเสริมใส่ในสินค้าที่ต้องการ กดปุ่มบันทึก

 

 1. เสร็จสิ้นขั้นตอนการเพิ่มรายการเมนูเสริม

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?