หน้าหลัก 5 EGG POS Backoffice 5 การใช้งาน E-Journal

การใช้งาน E-Journal

30 เม.ย. 2021

การใช้งาน E-Journal

1. เลือกเมนู E-Journal แล้วเลือกเมนูย่อย Sale Report

2. Download : กดปุ่ม Download Report ที่ต้องการออกมาเป็นไฟล์ PDF ได้

3. ตัวอย่าง Report

 

 

 

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?