หน้าหลัก 5 EGG POS Backoffice 5 รายงาน (Report Management)

รายงาน (Report Management)

13 พ.ค. 2021

รายงาน (Report)

1. เลือกเมนู Report Management แล้วเลือกเมนูย่อย Report

2. Settlement Report : แสดงการชำระเงินเกี่ยวกับสินค้าที่ขายได้ทั้งหมด

    Item Sale Report : แสดงสินค้าทั้งหมดที่ขายได้

    Order Transactions : แสดงว่า 1 ออเดอร์ ขายสินค้าอะไรได้บ้าง

    Stock Movement Report : แสดงความเคลื่อนไหวของคลังสินค้า

    Tender Report : แสดงช่องทางการขาย

3. ตัวอย่าง : ขั้นตอนวิธีการสร้าง Report

    เช่น ต้องการจะดึง Report Order Transactions

3.1 กดปุ่มเลือก Report ที่ต้องการ (Order Transactions)

3.2 Date : เลือกช่วงเวลาที่ต้องการดู Report เสร็จแล้วกดปุ่ม Apply

3.3 Shop : เลือก Shop ที่ต้องการดู Report เสร็จแล้วกดปุ่ม Export

4. ตัวอย่าง : ขั้นตอนวิธีการสร้าง Report เช่น ต้องการจะดึง Tender Report

 4.1 กดปุ่มเลือก Report ที่ต้องการ (Tender Report)

 4.2 Date : เลือกช่วงเวลาที่ต้องการดู Report เสร็จแล้วกดปุ่ม Apply

4.3 Tender : เลือก Tender ที่ต้องการ

4.4 Shop : เลือก Shop ที่ต้องการดู Report เสร็จแล้วกดปุ่ม Export

 

 

 

 

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?