หน้าหลัก 5 EGG POS Backoffice 5 การจัดการพนักงาน (Staff Management)

การจัดการพนักงาน (Staff Management)

14 พ.ค. 2021

การจัดการพนักงาน (Staff Management)

1. เลือกเมนู Staff Management แล้วเลือกเมนูย่อย Staffs

2. กดปุ่ม Create Staff เพื่อสร้างพนักงาน

3. กรอกข้อมูลพนักงานให้ครบ เสร็จแล้วกดปุ่มยืนยันการบันทึกข้อมูล

4. Create Staff สำเร็จ

 

 

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?